Next Concept s.r.l. oferă sub denumirea PLAY ON! MUSIC TOGETHER clase de educaţie muzicală timpurie "Music Together Mixed-Age Classes" pentru copii între 0 şi 5 ani, "Music Together Babies Classes" pentru copii între 0 şi 8 luni şi adulţii care îi însoţesc.

 

• Pentru a uşura redactarea formularului de înscriere se vor folosi în continuare următoarele prescurtări şi definiţii:

• MTOC - Music Together Online Classes.

• POMT - Play On! Music Together.

• COPIL - copilul înscris la clasă.

• S/F - soră sau frate al copilului înscris la clasă.

• ÎNSOŢITOR - părinte sau orice alt adult (bunică, bunic, bonă, etc.) care însoţeşte copilul la clasa MTC.

• MODUL - ciclul complet de 10 clase.

• VIZITATOR - orice copil, parte din familie sau prieten care participă la o clasă MTC în afara celor înscrişi pentru un MODUL complet.

• ATELIER DE PROBĂ - clasă de probă, la un preţ special de 50 de lei, pentru familii care participă prima dată.

 

Termeni şi condiţii:

 

Înscrierea

• Înscrierea se face pe principiul primul venit, primul servit în limita locurilor disponibile. Chiar dacă MODULUL se desfăşoară online, pot exista limitări tehnice în ceea ce priveşte numărul de participanţi.

• Taxa de înscriere trebuie achitată integral în momentul înscrierii. Un copil va fi considerat înscris doar în momentul achitării integrale a taxei de înscriere pentru un MODUL.

• Confirmarea înscrierii se va face pe e-mail sau whatsapp în cel mult 48 de ore de la încasarea taxei de înscriere.

 

Ce primiţi la înscrierea pentru un MODUL

Abonamentele la modul sunt diferite. Pentru a afla ce primiţi la fiecare tip de abonament, consultaţi sectiunea "Ce oferă abonamentele?" din pagina formularului de înscriere.

 

Taxa de înscriere

• Taxa de înscriere diferă în funcţie de abonament şi variază între 350 si 550 de lei pentru tot MODULUL de 10 săptămâni.

• La clasele online S/F poate participa gratuit cu condiţia să fie şi el/el înscris(ă).

• Taxa de participare la o oră pentru un VIZITATOR este de 50 lei.

 

Rambursarea taxei de înscriere

• Banii plătiţi pentru taxa de înscriere pot fi rambursaţi în cazul renunţării la participare, cu două săptămâni înainte de începerea MODULULUI. În acest caz un comision în valoare de 20 lei va fi oprit pentru formalităţi.

• În cazul în care renunţarea are loc cu mai puţin de două săptămâni înainte de începerea MODULULUI, taxa de înscriere va fi rambursată cu deducerea unui comision în valoare de 100 lei.

• Dacă renunţarea se face după începerea MODULULUI taxa de înscriere nu va mai fi rambursată. În cazuri excepţionale, poate fi păstrată, total sau parţial, ca avans pentru modulul viitor dacă toţi cei implicaţi agreează astfel.

 

Anularea sau modificarea orelor

• Ne rezervăm dreptul de a anula orele din cauza înscrierilor insuficiente.

• Ne străduim să anunţăm acest lucru cât mai devreme cu putinţă, însă anularea poate apărea până cel mai târziu în a treia săptămână a MODULULUI.

• Taxa de înscriere va fi rambursată integral dacă anularea se face înainte de inceperea MODULULUI.

• Dupa începerea MODULULUI fiecare familie înscrisă va fi creditată pentru înscrierea la un modul viitor cu suma de 20 lei per oră MTOC anulată rămasă până la sfârşit, familia păstrând toate materialele primite.

 

Recuperarea unei ore MTOC

• Orele pot fi recuperate doar pe durata MODULULUI in curs.

 

Vizitatori

• Un VIZITATOR poate participa la o oră MTOC numai dacă şi-a anunţat intenţia în scris pe e-mail sau whatsapp cu cel puţin 24 de ore şi numai după ce a achitat taxa de participare.

• Un VIZITATOR nu poate participa la mai mult de 2 ore MTOC pe toată durata unui MODUL fără să se înscrie.

 

Însoţitori

• Un COPIL nu poate participa nici măcar online, de acasă la ora MTOC fără ÎNSOŢITOR.

• ÎNSOŢITORUL ESTE SINGURUL ŞI TOTAL RESPONSABIL DE SIGURANŢA COPILULUI LA ORA MTOC. Rugăm, deci, părinţii, dacă nu pot participa personal, să delege ca ÎNSOŢITOR al COPILULUI doar persoane în care au mare încredere.

• Un ÎNSOŢITOR poate avea în grijă maxim doi COPII.

 

Jucării

• Vă rugăm să nu lăsaţi prea multe jucării la îndemâna COPILULUI în timpul orei MTOC. Acestea distrag atenţia.

• Folosiţi doar jucăriile sau instrumentele muzicale necesare desfăşurării orei.

 

Fotografierea, filmarea sau înregistrarea

• Vă rugăm să nu vă fotografiaţi şi să nu vă filmaţi în timpul orei MTOC. Fotografierea şi filmarea distrag atenţia de la muzică atât a copiilor cât şi a adulţilor.

• Un moment bun să filmaţi sau să faceţi fotografii ar fi in timpul "Play Along Jam Session".

• Vă rugăm nu inregistraţi orele MTOC. Dacă totuşi aveţi fragmente înregistrate, vă rugăm să le folosiţi doar în interes personal şi să nu le faceţi publice.

 

Confidenţialitate şi prelucrarea datelor

• Next Concept S.R.L tratează cu responsabilitate protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal și aplică cu strictețe legislația în vigoare. Mai jos vă prezentăm politica noastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care vă oferă posibilitatea de a vă informa cu privire la protecția pe care v-o garantăm și scopul colectării datelor cu caracter personal.

• Next Concept S.R.L este o companie înregistrata în Romania având sediul social în Bucureşti, Str. I.P. Pavlov, nr. 81, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/10194/2013, având Codul de identificare fiscală 32133919.

• Colectarea datelor se face în momentul  înscrierii la MODUL sau la un ATELIER cu scopul de a vă putea face şi confirma rezervarea, pentru întocmirea actelor fiscale şi de a putea comunica în cazul apariţiei unor modificări. De asemenea vor mai fi folosite pentru a vă putea trimite ulterior informaţii despre programul "Music Together", despre viitoarele evenimente organizate de noi, despre diferitele promoţii şi datele de începere ale MODULELOR regulate.

• Datele colectate sunt: nume, prenume şi prenumele copilului (pentru a putea face rezervarea); e-mail şi număr de telefon (pentru a putea ţine legătura şi pentru a vă putea trimite informări); vârsta copilului (pentru a ne asigura că se încadrează la categoria de vârsta); sexul (doar pentru a avea o evidenţă statistica a participării); seria şi numărul cărţii de identiate şi o adresă fizică (pentru facturare şi întocmirea formularului de înscriere la MODUL); adresa IP de la care s-a făcut rezervarea.

• Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate în cadrul companiei noastre situată în România. Găzduirea și stocarea datelor dumneavoastră are loc in cea mai mare parte a timpului offline. Datele folosite pentru emiterea actelor fiscale, vor fi transmise firmei de contabilitate cu care lucrăm - Clever Accounting Tax Services S.R.L.

• Datele dumneavoastră personale pentru newsletter vor fi încărcate în Mailerlite şi/sau Mailchimp care va acționa ca împuternicit al Next Concept S.R.L. Procesatorul operează livrarea newsletter-ului nostru. Politica lor de confidentialitate poate fi consultata la https://www.mailerlite.com/privacy-policy, respectiv https://mailchimp.com/legal/privacy/

• Pentru newsletter vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe durata de viață a newsletter-ului sau până când ne veți notifica că nu mai doriți să primiți newsletter-ul. După această perioadă, datele dumneavoastră personale vor fi distruse ireversibil.

• Deoarece Play On! Music Together este un centru licenţiat Music Together, datele furnizate pot ajunge şi la Music Together Worldwide (MTW). Pentru a vă informa despre cum foloseşte şi stochează MTW datele dvs. vă sfătuim să accesaţi https://www.musictogether.com/privacy-policy-eu

• Aveţi dreptul la informare - puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale;

• Aveţi dreptul la rectificare - puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;

• Aveţi dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") - puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

• Aveţi dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege.

• Aveţi dreptul de opoziție - vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;

• Aveţi dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator

• Aveţi dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere faţă de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

• Aveţi dreptul de retragere a consimțământului – chiar dacă prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțămânțului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

• Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la adresa de e-mail contact@playon-musictogether.ro

 

Generalităţi

Vă rugăm să completaţi cu atenţie toate datele dumneavoastră şi ale COPILULUI/COPIILOR pe care doriţi să îi înregistraţi la orele MTC.

Next Concept s.r.l îşi rezervă dreptul de a modifica termenii şi condiţiile fără o notificare prealabilă. Toate modificările nu vor afecta înscrierile deja făcute şi a căror plată a fost efectuată.